Lithuanian Culture Institute
Translators

Delija Valiukėnaitė

Delija Valiukėnaitė

Year and place of birth

1944, Memmingen (Germany)

Education

1966 – Bachelor’s degree in English Literature, Hunter College, New York University (USA)
1971 - PhD in English Literature, Brown University (USA)

Languages

Lithuanian - native
Translates from Lithuanian into English

Work activities

1970-1973 Professor, Plymouth State University, New Hampshire (USA)
1973-2007 Professor, Bridgewater State University, Massachusetts (USA)

Finalist (shortlisted) of the Oxford-Weidenfeld translation award for the translation of Dalia Grinkevičiūtė’s Shadows on the Tundra („Lietuviai prie Laptevų Jūros“), 2019.
Longlisted for the Warwick University Translation Award for of Dalia Grinkevičiūtė’s Shadows on the Tundra („Lietuviai prie Laptevų Jūros“), 2019.

Worth mentioning

Contacts

delijava10@gmail.com

Translated books

 1. Dalia Grinkevičiūtė: Shadows on the Tundra (Lietuviai prie Laptevų Jūros), London: Peirene Press, 2018.
 2. Janis Baluodis: Forest Brother (Miškinis). Translated for Kaunas National Drama Theatre, 2016.
 3. Aušra M. Sluckaitė: Barbora (pagal Juozo Grušo „Barbora Radvilaitė“). Translated for Kaunas National Drama Theatre, 2015
 4. Aušra M. Sluckaitė: The White Shroud (pagal Antano Škėmos „Balta Drobulė). Translated for Kaunas National Drama Theatre, 2013.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

 1. Eugenijus Ališanka: A Storybook Land, Following the Traces of Communism in Albania, Tirana: Konrad Adenauer Stiftung, 15-19.
 2. Edvardas Gudavičius: Foreign versus Native in Lithuanian Culture. Lituanus 51 (Summer 2005).
 3. Tomas Hoskovec: Lithuania as Paradigm: A Central European Destiny.  Lituanus 51 (Spring 2005).

Publications in periodicals

 1. Kristijonas Donelaitis: Metai: Eilės iš Sakyklos, Metmenys, 43 (1982), 3-25.
 2. Dievas, Mirtis, ir Egzilė Algimanto Mackaus poezijoje, Metmenys, 41 (1981), 5-24.
 3. Review of 98 Poems by Tomas Venclova, World Literature Today, Winter 1979, 160-61.
 4. „O balsas kartais pergyvena sirdi“: Tomo Venclovos poezija, Metmenys, 36 (1978), 151-59.
 5. Išeivijos lietuvių literatūros kritika iš anglų-amerikiečių perspektyvos pažvelgus, Metmenys, 35 (1978), 46-98.
 6. S. Eliot’s The Waste Land in Lithuanian Translation, Journal of Baltic Studies, Spring 1976, 109-23.
 7. Jurgis Baltrušaitis and William Blake: A Brief Comparison, Lituanus, 20 (Spring 1974), 58-76.
 8. Šekspyro Otelas pro vertimų Skliautus, Metmenys, 25 (1973), 118-42.