Lithuanian Culture Institute
Translators

Małgorzata Gierałtowska

Małgorzata Gierałtowska

Year and place of birth

1979, Sochaczew (Poland)

Education

The University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Department of General Linguistics and Baltic Studies
Baltic Philology, specialisation literature,
MA in Baltic Philology

Vilnius University, Faculty of Philology
Lithuanian studies, various scholarships and internships.

Languages

Polish - native
Translates from Lithuanian into Polish (written and spoken), from Polish into Lithuanian (spoken)


Work activities

I. The University of Warsaw, Faculty of Polish Studies
Department of General, East Asian Comparative Linguistics and Baltic Studies (from 2003 until 2014);
Taught lectures: Lithuanian Exile Literature seminar, Literary Translation seminar, Literary Theory, Poetics, Practical Lithuanian Language

II. Collaborating with the Lithuanian Centre (in the Embassy of the Republic of Lithuania in Warsaw;
written translation.

III. Collaborating with the Polish Literary Translation Association - Literary translation seminars and workshops for young people on the occasion of the International Day of Translators (Feast of St. Jerome).

IV. Translating Lithuanian plays into Polish:
1. Kasparavičius, K., Goście Małej Zimy, (Mažosios žiemos svečiai);
2. Kraina deszczu. Biografie improwizowane (Lietaus žemė. Biografinės improvizacijos), rež. A. Giniotis;
3. Ucieczka do Akropolu (Pabėgimas į Akropolį), rež. A. Giniotis, scen. aut. M. Korenkaitė;

V. Translating during creative workshops for children (workshops were led by Kęstutis Kasparavičius, Sigutė Chlebinskaitė, Ieva Babilaitė, Rasa Joni, Lina Dūdaitė)

Worth mentioning

Contacts

mgieraltowska@gmail.com

Translated books

  1. Kasparavičius, K., Zaginiony obraz (Dingęs paveikslas), przeł. Małgorzata Gierałtowska, Warszawa: Agencja Edytorska EZOP, 2017.
  2. Žutautė, L., Kuka Muka i skrzat Nieład (Kakė Makė ir netvarkos nykštukas), przekł.: Małgorzata Gierałtowska, Gdańsk: Wydawnictwo Adamada, 2016.
  3. Žutautė, L., Kuka Muka i uciekające uszy (Kakė Makė ir pabėgusios ausys), przekł.: Małgorzata Gierałtowska, Gdańsk: Wydawnictwo Adamada, 2016.
  4. Donskis, L., Władza, wyobraźnia i pamięć: szkice o polityce i literaturze (Galia, vaizduotė ir atmintis: politikos ir literatūros etiudai), przekł.: Małgorzata Gierałtowska, Wrocław; Wojnowice: Wydawnictwo KEW Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego; [Wilno]: Litewski Instytut Kultury, 2015.
  5. Donskis, L., Venclova, T., Poszukiwanie optymizmu w epoce pesymizmu: Europa Wschodnia – przeczucia i prognozy (Optimizmo paieškos pesimizmo amžiuje: Rytų Europos nuojautos ir pranašystės), przeł. Małgorzata Gierałtowska, Kamil Pecela, Wrocław; Wojnowice: Wydawnictwo KEW Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015.
  6. Vizbaraitė, I., Bogaś z Zielonej Łąki (Karžygiuko istorija), przekł. : M. Gierałtowska, Warszawa: Agencja Edytorska EZOP, 2015.
  7. Kasparavičius, K., Mała Zima (Mažoji žiema), przekł.: M. Gierałtowska, Warszawa: Agencja Edytorska EZOP, 2015.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

Publications in periodicals

  1. Radvilavičiūtė, G., Mowa pożegnalna (Nekrologas), przekł.: Małgorzata Gierałtowska, „Borussia. Kultura-Historia-Literatura”, Nr 59/2017.
  2. Sutema, L., Czary mary, Pod koniec marca wycinaliśmy wierzby, Kain, Zabawy o zmierzchu (Raganauju, Kovo gale kirtome gluosnius, Savaitgalio žaidimai), przekł.: Małgorzata Gierałtowska, „Borussia. Kultura-Historia.Literatura”, Nr 59/2017.