Lithuanian Culture Institute
Translators

Kamil Pecela

Kamil Pecela

Year and place of birth

1984, Olesno (Poland)

Education

2015 – Jagiellonian University; PhD in Polish studies; Dissertation: “Twórczość Rafała Mackiewicza (Rapolasa Mackonisa) i życie literackie Wilna lat międzywojennych”. Supervisor: Prof. habil. dr. Andrzej Romanowski.

2008 – Jagiellonian University; MA in Polish studies; (specialisation: Lithuanian Culture), with honours. MA Thesis: “Obrazy świata w Dolinie Issy Czeslawa Miłosza”. Supervisor: Prof. habil. dr. Jolanta Dudek.

Languages

Polish – native
Translates from Lithuanian into Polish

Work activities

2010 – Jagiellonian University; Lecturer of History of Lithuanian Literature, part of Polish studies.
2011 – Jagiellonian University; Lecturer of the course in Poetics, part of Polish studies.

Worth mentioning

2021 – Algis Kalėda Prize
2016 - Juliusz Bardach Prize for the best doctoral dissertation

Contacts

kamil.pecela@gmail.com

Translated books

 1. Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum IV, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2022.
 2. Aleksandras Štromas, Horizonty wolności (Laisvės horizontai), Wrocław: KEW, 2021.
 3. Daina Opolskaitė, Piramidy dni (Dienos piramidės), Gdansk: Marpress, 2021.
 4. Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku, red. Dariusz Kacprzak, Osvaldas Daugelis, Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2021.
 5. Kristina Sabaliauskaitė, Silva rerum III, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2021.
 6. Dalia Grinkevičiūtė, Litwini nad Morzem Łaptiewów (Lietuviai prie Laptevų jūros), Wrocław: KEW, 2019.
 7. Marija Drėmaitė, Rūta Leitanaitė, Julija Reklaitė, Wilno XX-XXI wiek. Przewodnik architektoniczny (Vilnius 1900-2016. Architektūros gidas), Kraków: Fundacja Centrum Architektury, 2019.
 8. Herkus Kunčius Obrazki litewskie [Lietuviškos istorijos], Lublin: Warztaty kultury 2019.
 9. Ričardas Gavelis, Wileński poker (Vilniaus pokeris), Wrocław: KEW, 2019. Presentation https://www.youtube.com/watch?v=mH_35Ik2rgg&t=1139s
 10. Almantas Bružas, Jolita Kančienė, Nijolė Lukšionytė, Vaidas Petrulis, Kowno XX-XXI wiek przewodnik architektoniczny (Kaunas. Architektūros gidas), Kraków: Fundacja Centrum Architektury, 2018.
 11. Giedrė Milerytė-Japertienė, Wizje stosunków polsko-litewskich w środowiskach emigracji 1945-1990, (Lietuvos ir Lenkijos santykių vizijos emigracijoje, 1945-1990 m.), Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2017.
 12. Herkaus Kunčiaus ir Leonido Donskio tekstai knygoje: Piotr Kępiński, Herkus Kunčius, Rozmowa Polaka z Litwinem (Lenko pokalbis su lietuviu), Wrocław: KEW, 2015.
 13. Tomo Venclovos tekstai knygoje: Tomas Venclova, Leonidas Donskis, W poszukiwaniu optymizmu w wieku pesymizmu, Wrocław: KEW, 2015.
 14. Kristupo Saboliaus knygos antroji pusė: Proteusz i radykalna wyobrażeniowość (Protėjas ir radikalioji įsivaizduojamybė), Kraków: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, 2015.
 15. Rasos Žukienės ir Vidos Mažrimienės straipsniai knygoje: M. K. Čiurlionis. Litewska opowieść, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.
 16. Mindaugo Kvietkausko knygos pirmas skyrius: Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915, (Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904–1915), Kraków: Universitas 2012.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

 1. Między światami. Antologia tekstów filozofów kowieńskich na 100. rocznicę powstania Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Księgarnia Akademicka, Centrum Studiów Litewskich UJ, Kraków, 2022 (Tarp pasaulių. Kauno filosofų tekstų antologija; texts by S. Šalkauskis, V. Sezemanas, P. Dovydaitis, Vydūnas, I. Tamošaitis, P. Kuraitis, V. Šilkarskis, P. Mantvydas, J. Girnius, A. Maceina ir L. Karsavinas).
 2. Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairūkštisa – sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku, ed. Dariusz Kacprzak, Osvaldas Daugelis, Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2021.

Publications in periodicals

1. Arvydas Šliogeris, Maceina: powrót do Ojczyzny, in Politeja, 2020, no. 69.
2. Rolandas Rastauskas, Milczenniki, in Czas Literatury, 2021, no. 1.
3. Leonidas Donskis, Kłajpeda jako forma życia duchowego, in Herito, 2020, no. 40
4. Laura Sintija Černiauskaitė, Wiolonczela, in Kultura Enter, 2020, no. 98

5. Aleksandras Štromas, Kilka myśli o Andrieju Sacharowie , Przegląd Bałtycki, 14.12.2020.

6. Aleksandras Štromas, Opozycja w Związku Radzieckim, Przegląd Bałtycki, 20.11.2020.

7. Aleksandras Štromas, Venclova: Sztuka jest najskuteczniejszym wyzwaniem rzuconym przez człowieka śmierci i rozpadowi, Gazeta Wyborcza, 29.09.2020

8. Aleksandras Štromas, Okupacja i inkorporacja państw bałtyckich do ZSRR w ujęciu politycznym i prawnym, Przegląd Bałtycki, część 1 – 23.08.2020.

9. Aleksandras Štromas, Poezja i politeja, Politeja, 2020, Vol. 17 No. 2(65).

10. Dalia Staponkutė, eseje z tomu Słońce kontra deszcz, in Czas Literatury, 2018, no. 3.

11. Donatas Puslys, Strach reżymu, [Černobylio tragedija atskleidė režimo baimę], „Znak”, no. 731, Kraków 2016.

12. Tomas Venclova, Nie potrzeba nam zajazdów na Litwie, in [JUZEFAS PILSUDSKIS LIETUVIŲ AKIMIS: NUO MITO IKI APGALVOTO ĮVERTINIMO], in Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny, 24-25 II 2018.

13. Rasa Žukienė, Vida Mažrimienė, M. K. Čiurlionis. Litewska opowieść, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.

14. Rapolas Mackonis, „Krakowskie Pismo Kresowe” rocznik 3, fragments of memories, Kraków 2011.