Lithuanian Culture Institute
Translators

Carmen Caro Dugo

Carmen Caro

Year and place of birth

1963, Palma del Río, Córdoba (Spain)

Education

BA English and Spanish Philology, University of Seville, Spain
MA Humanities, University College Dublin – (Thesis on English language and Literature written in English in Ireland)
PhD Humanities, Trinity College Dublin, 1992 (Thesis Antonio Buero Vallejo and the Don Quixote Myth (published by Edwin Mellen Press, New York, 1995)
1998–99 - Lithuanian language studies at the Department of Lithuanian Studies, Vilnius University; 1999–2001 - Lithuanian studies as a recipient of scholarships from the Ministry of Education and Science of Lithuania and the Faculty of Philology, Vilnius University

Languages

Spanish - native
Translates from Lithuanian and English to Spanish

Work activities

Since 2005 – Lecturer/Associate Professor at the Department of Romance Languages, Faculty of Philology, Vilnius University. Modules taught: Spanish Lexicon, Spanish Syntax, Translation from Lithuanian into Spanish.
Since 2011 – Responsible for the professional training in translation of students of English-Spanish Linguistics programme. Since 2017 – Responsible for the professional training in translation of students of Spanish Philology.
Member of the English-Spanish Linguistics committee.
Research project (2014–2016): La literatura española en Europa, 1850–1914. Ministerio de Economía y Competitividad, España (Spanish Literature in Europe, 1850–1914), lead researcher: Prof. Ana María Freire López, Department of Spanish Literature and Literary Theory, Faculty of Philology, The National Distance Education University (UNED), Madrid, Spain.
Anglų-ispanų kalbotyros studijų komiteto narė
Mokslinis projektas (2014–2016): La literatura española en Europa, 1850–1914. Ministerio de Economía y Competitividad, España (Ispanų literatūra Europoje, 1850–1914), atsakingas mokslininkas: Prof. Ana María Freire López, Facultad de Filología, Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, Ispanija.

Worth mentioning

Member of the Lithuanian Association of Literary Translators
In 2020 awarded with the Knight's cross of the Order for Merits to Lithuania for active development of Lithuanian culture, science and education and spreading of the name of Lithuania in the Kingdom of Spain
In 2016 awarded with the Order of the Isabella the Catholic of the Kingdom of Spain for meaningful work and significant contribution to a deeper knowledge of Spanish and Lithuanian cultures and the translation of Kristijonas Donelaitis' poem The seasons (Metai) into Spanish
The poetry festival “Poetry Spring 2014” prize for the Lithuanian poetry translations into foreign languages (for the translation of Kristijonas Donelaitis' “The Seasons” into Spanish)

Contacts

carmen.caro@flf.vu.lt; karmencaro@yahoo.com

Translated books

 1. Dalia Grinkevičiūtė, Lituanos junto al mar de Láptev (Lietuviai prie Laptevų jūros), vertė kartu su Margarita Santos Cuesta, Madrid: Ciudadela, 2020.
 2. Antanas Baranauskas, La floresta de Anykščiai (Anykščių šilelis), Sevilla: Renacimiento, 2017.
 3. Kristijonas Donelaitis, Las estaciones del año (Metai), Sevilla: Renacimiento, 2013.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

 1. Con una mariposa en los labios: Relatos Lituanos contemporáneos (Juozas Aputis, Romualdas Granauskas, Bronius Radzevičius, Bitė Vilimaitė, Birutė Jonuškaitė, Danutė Kalinauskaitė), Báltica Editorial, 2023.
 2. Sinfonía de primavera. Antología de poesía lituana del siglo XX (Lietuvių poezijos antologija), Valencina: Librería y Editorial Renacimiento, 2019. Autoriai: Maironis, Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruoga, Salomėja Nėris, Jonas Aistis, Antanas Miškinis, Bernardas Brazdžionis, Henrikas Radauskas, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas, Alfonas Nyka-Nyliūnas, Henrikas Nagys, Vytautas Mačernis, Jonas Mekas, Birutė Pūkelevičiūtė, Liūnė Sutema, Algimantas Mackus, Janina Degutytė, Algimantas Baltakis, Justinas Marcinkevičius, Jonas Juškaitis, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Vytautas P. Bložė, Jonas Strielkūnas, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Sigitas Parulskis.
 3. Vladas Braziūnas, 3 eilėraščiai.  Agua Dulce, Caracola: Poesía para el mundo (36 šalių 60 poetų eilėraščių antologija), Meksika, 2018.
 4. Ema Mikulėnaitė, „Laisvė“, iš apsakymų rinkinio Nepaprastos istorijos (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002).
 5. Birutė Jonuškaitė, „Iš laimės“, iš rinkinio Žalčių Tiltas (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2002).
 6. Bitė Vilimaitė, „Atsigręžti meilėje“, „Profilaktinis patikrinimas“ ir „Duona ir cigaretės“, iš rinkinio Papartynų saulė (Tyto alba, Vilnius, 2002).
 7. Renata Šerelytė, „Katilinės prižiūrėtojos eilėraščiai“ ir „Bevardė žolė“, iš apsakymų rinkinio O ji tepasakė Miau (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2001).
 8. El país de cristal. Un acercamiento a la prosa lituana (Stiklo šalis, lietuvių prozos antologija), Sevilla: Arcibel, 2008. Versta iš: Vanda Juknaitė, Stiklo šalis (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 1995).

Publications in periodicals

 1. Bronius Radzevičius, «Esta noche hiela», «“Padre”, — dirá» („Šiąnakt bus šalna“, „Tėve, — pasakys“) HERMĒNEUS, 24 (2022), Ediciones Universidad de Valladolid, p. 601-608.
 2. Romualdas Granauskas, „Zidorius“, su įvadiniu straipsniu, Revista de arte, música y literatura, SIBILA 64, Abril 2021.
 3. Juozas Aputis, «El claro de agua refrescante» („Erčia, kur gaivus vanduo“), Liburna 18 [Mayo 2021], 125-136, ISSN: 1889-1128.
 4. Romualdas Granauskas: «Isidro», un mundo roto („Zidorius“). Revista de arte, música y literatura, Sibila 64 [Abril 2021], 48-51.
 5. Kazys Bradūnas, 5 poemas en el centenario de su nacimiento (Kazys Bradūnas, 5 eilėraščiai poeto gimimo šimtmečio proga), Lıburna 10 [2017], 229–241, ISSN: 1889-1128.