Lithuanian Culture Institute
Translators

Alina Kuzborska

Year and place of birth

1965, Mamavys (Lithuania)

Education

Germanic studies at Vilnius University;
PhD dissertation on Kristijonas Donelaitis at the University of Warsaw (Poland).

Languages

Polish – native; proficient user of Lithuanian, German, Russian, intermediate user of Spanish and English.
Translates from Lithuanian, German, Russian and Spanish into Polish
Published several translations from Spanish into Lithuanian and from Lithuanian into Spanish (with Gerardo Beltrán).

Work activities

Teaches German Literature and Translation Theory and Practice/Literary Translation at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM Olsztyn) as an adjunct of the Department of German Philology.

Worth mentioning

Contacts

akuzborska@poczta.onet.plkuzborska.alina@gmail.com

Translated books

 1. Nijolė Miliauskaitė, Uždraustas įeiti kambarys / Pokój bez wstępu (bilingual edition, together with Agnieszka Rembiałkowska), Sejny: Pogranicze, 2017.
 2. Kęstutis Kasparavičius, Florian Ogrodnik (Sodininkas Florencijus), Warszawa: Librone 2010.
 3. Kęstutis Kasparavičius, Marchewiusz Wielki (Morkus Didysis), Warszawa: Librone 2010.
 4. omas Venclova, Z dzienników podróży (Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų), Warszawa: Zeszyty Literackie, 2010.
 5. Tomas Venclova, Opisać Wilno (Vilnius: asmeninė istorija, 2011), Warszawa: Zeszyty Literackie, 2006.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

 1. Gdyby nie pola… Współczesna poezja litewska w przekładach Aliny Kuzborskiej, Wyd. małe/vs. babel, Warszawa 1998: Vytautas P. Bložė, „*gdyby nie było pól…, Szukanie Boga, Na brzegu; Sigitas Geda, Uwaga farosza ewangelickiego o poezji Sigitasa Gedy, 20 antynomii, Dwa krótkie zapytania w drodze powrotnej z Finlandii; Marcelijus Martinaitis, Wielu Kukutisów i jeden, Kukutis uczy dziecko, jak się głaszcze łosia, Kukutis na własnym pogrzebie; Nijolė Miliauskaitė, *schody zawiane piachem, ani śladu…, *jeden z tych…, *ciało to tylko trup…; Kornelijus Platelis, Wędrowni komedianci, Dwie drogi, Historia babci).
 2. Fale poezji 2005-2008. Antologia, Warszawa 2008: Eugenijus Ališanka, Początek sezonu turystycznego (13-14 p.), curriculum vitae (17 p.), Rimantas Kmita, Znalazłem się w muzeum (162-166 p.), Jest sam na ławeczce na przystanku (168 p.).
 3. Tomas Venclova, Miłosz na wileńskim tle; Czesław Miłosz. Tomas Venclova, Powroty do Litwy, red. B. Toruńczyk, Fundacja Zeszytów Literackich: Warszawa 2011, 209-226 p.
 4.  Alfonsas Jonas Navickas, Donelaičio kelyje. Cykl wierszy poświęcony Kristijonasowi Donelaitisowi 1714-2014 (1. Czekając na Doneliatisa; 2. W Tolmnkiejmach: I. U Donelaitisa, II. Koniec dnia; III. Światełko, IV. Cienie; 3. Puszcza pruska; 4. Wiosenny list z Prus; 5. Pory roku Donelaitisa; Epilog na lata 1765-1775; Dwa wiersze: W kościele Donelaitisa, Puszcza Romincka), Klaipėda 2013, 23-30, 36-37 p.
 5. Tomas Venclova, Obrócone w ciszę. Wiersze wybrane. Red. Beata Kalęba, Zeszyty Literackie: Warszawa 2017 (Ormond Quay, 72 p.; A valediction, forbidding sorrow, 75-76 p.; Krajobraz. Lato 2001 roku, 91 p.).

Publications in periodicals

 1. Undinė Radzevičiūtė, Przewrócić piramidę, in Borussia, Nr 59, 2017, 172-178 p.
 2. Evaldas Ignatavicius, Ojczyzna bez domu, in Borussia, Nr 43, Olsztyn 2008, 128-135 p.
 3. Sigitas Parulskis, Subiektywna kronika (86-87 p.), Kornelijus Platelis, Również umarli (92 psl.), in Tygiel Kultury: Gry i gierki, Nr 1-3, Łódź 2007.
 4. Poezja z Litwy – Tomas Venclova, Ormond Quay (110 p.), Kornelijus Platelis, Tymczasowe lokum (112 p.), Marcelijus Martinaitis, Ze zbioru “Oddalający się” (114 p.), Sigitas Parulskis, Traktat o tęsknocie (116 p.) – Secesja – Pismo o sztuce, kulturze, współczesności / Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart, Nr 2, 2006.
 5. Tomas Venclova, Opisać Wilno (117-119 p.), in Zeszyty Literackie, Nr 93, Warszawa-Paryż 2006.
 6. Tomas Venclova, Wilno. Moment równowagi (64-68 p.), in Zeszyty Literackie, Nr 94, Warszawa-Paryż 2006.
 7. Vytautas P. Bložė, La diosa Chadi – Deivė Čandi (12-15 p.), Al  patio, bajo el travesaño – Kieme po skersiniu (16-17 psl.); Marcelijus Martinaitis, Kukutis viaja en el trolebús lleno – Kukutis važiuoja pilnu troleibusu (20-23 p.), Instrucciones a Kukutis al. ponerlo en libertad – Instrukcija Kukučiui, paleistam iš dabuoklės (22-23 p.), El último día de Kukutis – Paskutinė Kukučio diena (24-25 p.); Tomas Venclova, Comentario – Komentaras (28-31 psl.), Las Meninas (30-31 p.); Sigitas Geda, 50 años de arrogancia – 50 arogancijos metų (34-35 p.), Voces que quisiera registrar – Balsai, kuriuos norėčiau įsirašyti (34-35 p.), Las grullas que se detuvieron a beber – Sustojusios atsigerti gervės (36-37 p.); Nijolė Miliauskaitė, La escalera, cubierta de arena… – Laiptus prinešę smėlio… (40-41 p.), rojizas, grises, casi negras – rausvi, pilki, beveik juodi (40-41 p.), Peinas tu cabello ante el espejo – Šukuojas prieš veidrodį plaukus (42-43 p.), ¡de nuevo!… – Ak, ir vėl!… (42-43 p.);  Kornelijus Platelis, Encuentro al atardecer – Susitikimas prieblandoje (46-47 p.), Dos caminos – Du keliai (48-49 p.), Guardia nocturna – Nakties sargyba (50-51 p.). In: Seis poetas de Lituania (Traducción de Gerardo Beltrán y Alina Kuzborska), in Revistatlántica, Nr. 2 0, Cádiz 1999, (9 – 51 p.), (Šesi lietuvių poetai, vert. į ispanų k.: Gerardo Beltrán ir Alina Kuzborska (bilingual publication).
 8. Sigitas Parulskis, Subiektywna kronika (84 p.), in Tygiel kultury: Sztuka przekładu, Nr 10-12, Lódź 2005.
 9. Tomas Venclova, Po wykładzie (4-6 p.), A Valediction, Forbidding Sorrow (7 p.), in Dekada Literacka: Literatura litewska dziś, Nr 2, Kraków 2005.
 10. Tomas Venclova, Miasto w Europie: narodowości Wilna (113-118 p.), in Zeszyty Literackie, Nr 92, Warszawa-Paryż 2005.
 11. Tomas Venclova, Oda do miasta (46-47 p.), Zarzecze (47-48 p.), Las Meninas (48 p.), in Odra, Nr 7-8, 2000.
 12. Marcinkevičiūtė Birutė, Jestem nocą (95 p.), I. Początek, II. Koniec (96 p.), Aktorka (97 -98 p.) – kartu su Leszeku Engelkingu, in Tygiel Kultury, Nr 10-12, 1999.
 13. Geda Sigitas, Litwa ziemią wampirów (58 p.), San Francisco (59 p.), Z kantaty naiwnego (60 p.), W biały dzień Nietzsche całował konia (61 p.), Stary cmentarz u wylotu Holenderni (62 p.), Fuga patetyczna: problem kosmicznego dystansu (63 p.), Niezrozumiałe ogłoszenie (64 p.), 40 lat stagnacji (65 p.) in Tygiel Kultury, Nr 10-12, 1999. Platelis Kornelijus, Pająk (71 p.), Cisza (71 p.), Cud krwi (72 p.), in Tygiel Kultury, Nr 10-12, 1999.
 14. Venclova Tomas, Komentarz, In memoriam Henkus Hapenčkus, Borussia, Nr. 16, 1998/1999, (204-207 p.).
 15. Poezja litewska w przekładach Aliny Kuzborskiej: Vytautas P. Bložė, Szukanie Boga; Janina Degutytė, Gra przysłów; Sigitas Geda, Gry dziecięce na ziemi Jaćwingów w czasach Skomonta, Niejasne ogłoszenie, Dwa krótkie zapytania w drodze powrotnej z Finlandii (14 p.), in Tygodnik Powszechny, Nr 19, 1998.