Lithuanian Culture Institute
Translators

Beata Kalęba

Year and place of birth

1976, Krakow (Poland)

Education

Graduated in Polish Philology at the Jagiellonian University in Krakow.
Literaryologist, Habilitated Doctor of Humanities.
She studied Lithuanian at the Jagiellonian University (language course), followed by a Lithuanian language and culture summer course at Vytautas Magnus University and Vilnius University.

Languages

Polish - native
Translates from Lithuanian to Polish

Work activities

2000 – 2001 – Lecturer, Department of Polonistics, Vilnius University
2004 – 2005 – Bibliographer, Research Center for the Estreichers' Polish Bibliography, The Jagiellonian University
Since 2005 – Junior researcher and later senior researcher (in Polish - adiunkt z doktoratem, Assistant Professor - since 2008) and Associate Professor (in Polish - adiunkt z habilitacją, since 2019) at the Jagiellonian University, Faculty of Polonistics
Since 2015 – Head of the Lithuanian Cultural Centre, Faculty of Polonistics, The Jagiellonian University.

Worth mentioning

2019 – Award from the Rector of the Jagiellonian University for the activity of the Lithuanian Cultural Centre of the Faculty of Polonistics
2017 – The Algis Kalėda’s Award from the Institute of Lithuanian Literature and Folklore for academic research of Lithuanian language and translations of Lithuanian academic literature and fiction

Contacts

beata.kaleba@uj.edu.pl
aitvaras.bk@gmail.com
www.pkl.polonistyka.uj.edu.pl/web/pkl/ldr-beata-kaleba

Translated books

1. O godne życie. Irena Veisaitė w rozmowie z Aurimasem Švedasem  (Irena Veisaitė, Gyvenimas turėtų būti skaidrus), Sejny: Pogranicze, 2019.

2. M. Kvietkauskas, Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu (1904-1915) (Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas 1904-1915), Kraków: TAiWPN University, 2012.

3. Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, V. Ališauskas etc., together with translators P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka, Kraków: TAiWPN University, 2006 (2nd ed 2011).

4. E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku (Carų valdžioje. XIX amžiaus Lietuva), Kraków: TAiWPN University, 2003.

Anthologies or anthologies translated and translated by an interpreter

 1. Miłosz, Rozmyślania o czasie pożogi oraz Idee O. Miłosza [two Miłosz essays from Naujoji Romuva], In: C. Miłosz, W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej, compiled and translated A. Fiut etc., Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018.
 2. Venclova, Obrócone w ciszę. Wiersze wybrane [Tomas Venclova poetry book], translated by S. Barańczak, Z. Dmitroca, B. Kalęba, A. Kuzborska, A. Pomorski, edited by B. Kalęba, Warszawa: Zeszyty Literackie, 2017, p. 132.
 3. Donskis, Šetenių užrašai – Notes szetejnieński, compiled and translated by B. Kalęba, fot. J. Donskienė, Austeria, Kraków: Austeria 2016.
 4. Widziałem świat. Skrypt do kursu historii literatury litewskiej [material for students], compiled and translated by B. Kalęba, Vytauto Didžiojo Universitetas: Versus Aureus, 2014.

Publications in periodicals

 1. Venclova, Lot, Zeszyty Literackie 2018, no. 4 (144).
 2. Kvietkauskas, Nożyczki Estery, Znak 2018, no. 11.
 3. Kvietkauskas, Fuga portowa, Kwartalnik Artystyczny 2017, no. 3 (96).
 4. Venclova, Z podróży do Polski 1970–1971 [excerpts from T. Venclova’s diary], translated by B. Kalęba, edited by T. Venclova and B. Kalęba, Zeszyty Literackie 2017, no. 3 (139).
 5. Venclova, Żydzi i Litwini. Co się zmieniło, a co nie przez ostatnie 40 lat [essay], przeł. B. Kalęba, Zeszyty Literackie 2017, no. 3 (139).
 6. Venclova, Czas na wytchnienie…, Zeszyty Literackie 2017, no. 3 (139).
 7. Venclova, Z Heraklita, Zeszyty Literackie 2016, no. 4 (136).
 8. Venclova, Józef w studni, Zeszyty Literackie 2016, no. 3 (135).
 9. Venclova, Przywiązany do masztu; Wstęgi sinego dymu…, Zeszyty Literackie 2016, no. 2 (134).
 10. Venclova, Bulwar przy ratuszu; W Liszkowie, Zeszyty Literackie 2016, no. 1 (133).
 11. Venclova, Po wykładzie, Zeszyty Literackie 2015, no. 4 (132).
 12. Venclova, Do starszego poety, Zeszyty Literackie 2015, no. 3 (131).
 13. Nyka-Niliūnas, Wergiliusz wraca do Brundisium, Zeszyty Literackie 2015, no. 3 (131).
 14. Venclova, O, miasto moje – wzniosłe a nieżywe…; Na południe od prospektu, Kwartalnik Artystyczny 2015, no. 1.
 15. Venclova, San Michele, Zeszyty Literackie 2014, no. 1 (125).
 16. Petrauskas, Kształtowanie się instytucji dworu wielkoksiążęcego w Wielkim Księstwie Litewskim (koniec XIV – połowa XV wieku), Politeja 2011, no. 2.
 17. Miknys, Zbigniew Solak (28 I 1953 – 13 XI 2004), Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, R. 52 / 2007.